2016 / Orde van Verdiensten Leo Basten

De Orde van Verdienste, de jaorlekse ònderschejjing van CV de Karklingels, zal dit jaor wörre uutgereikt an Leo Basten. Leo verdiend dees ònderschejjing  vur zien jaorelánge ienzet vur de Aostrumse gemaenscháp. Leo, vader van drie daochters en troste opa van twieë klaenzoeëne zet zich al jaoreláng ien vur verschillende verieënegingen ien Aostrum. Heej duut dit ut liefst op de áchtergroond en âltied mit en gezoonde dosis humor.

Ieën van de verieënegingen waorvur Leo zich het iengezet is òs aege carnavalsverieëneging. Zoeë is Leo 16 jaor áktief gewist vur de Aostrumse jeugdcarnaval. Vanuut de jeugdcarnaval het heej de jeugdwagebow mit òpgezet en hierien mit gewaerkt. Dat Leo nie gaer op de vurgroond stöt bliekt wel uut ut feit dat heej d’r verschillende kieëre vur bedaankt het um as Prins veuròp te gaon. In 1990 mit de boerebrulleft van dat jaor was Leo de boerebruudegom. De carnavalsverieëneging deej ok látter noeëts tevergaefs en beroep op Leo as chauffeur vur artieste en Raod van Elf, vur de verkoeëp van munte of um zien huus beschikbaar te stelle vur ut umkleeje van de Prins mit ut Prinsenbal.

Leo het zich 4 jaor bestuurlek iengezet as penningmaester van Buurtverieëneging de Âlde Beek. Ienmiddels is heej 6 jaor betrokke as vreejwilliger beej de Venrodse Fietsvierdaagse. Hierbeej zörgt heej mit veel plezier vur de bevurraoding van de verschillende controleposte, wor heej mit zien áchtergroond as magazijnbehieërder structuur ien an het gebrócht.

Binne de sportverieëneging Oostrum (SVO) is Leo al jaoreláng en vertrowd gezicht. Toen jaore geleeje al zien vriende zich ienschreve beej de voetbalclub loog Leo ovver zienne laeftied um ok te kunne beginne mit voetballe en nie nog en jaor te hoeve waachte. Vanáf zien 18e jaor het Leo zich òngevaer 16 jaor láng iengezet vur de voetbaljeugd as traener en leider van naogenoeg alle jeugdelftalle. Ok was heej ien den tied jaoreláng medeorganisator en leider van de voetbalkampe. De laeste jaore is Leo áktief gewist as leider van de veteranen, dit het heej 10 jaor gedaon. Ok bute ut veld is Leo áktief vur SVO, zoeë het heej enkele jaore mitgedraejd as kantinemedewerker. Momentieël verzörgt Leo nog ut materiaal vur SVO, mekt heej de velde mit op en mekt heej dieël uut van de “woensdágochtendploeg” die dur vur zörgt dat ut sportpark d’r netjes beej lit.

 

Al dees verdienste vur Aostrum, en dor bute, zien vur CV de Karklingels mieër as reeje genoeg um Leo ien ut zönneke te zette en um vur dees verdienste te bedaanke en te ònderschejje! De uutreiking van de Orde van Verdienste zal plátsviende mi de jaorlekse liedjesmiddeg van CV de Karklingels op zòndág 3 jannewarie um 15.15 uur ien gemaenschápshuus d’n Oesterham.