2015 / Orde van Verdiensten Maria van den Boogaard

De Orde van Verdiensten, de ere-onderscheiding van CV de Karklingels, zal dit jaar worden uitgereikt aan Maria van den Boogaard. De Orde van Verdiensten wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich vrijwillig, op breed vlak, in heeft gezet, of nog altijd inzet, voor de Oostrumse gemeenschap en daarbuiten.

Bij Maria, die 45 jaar geleden samen met haar echtgenoot Ad in Oostrum is komen wonen, is het besturen en organiseren van thuis uit meegegeven. In haar vroegere woonplaats Erp was Maria dan ook al actief in het verenigingsleven en was ze als leiding betrokken bij Jong Nederland. Eenmaal in Oostrum wonend raakt Maria al snel betrokken bij het verenigingsleven, vanuit haar beroep als boekhoudster is dit vaak in de rol als penningmeester. Zo ook bij het huidige Zij-actief, toen nog LVB. Maria is hier 12 jaar lang actief voor geweest als penningmeester.

Toen de twee kinderen van Maria en Ad in Oostrum naar school gingen ging Maria zich ook hiervoor inzetten. Zo zat ze een periode van 4 jaar in het schoolbestuur en verzorgde ze handwerk lessen voor de leerlingen.

Waar Maria veel voldoening uit heeft gehaald is het geven van gymlessen aan verstandelijk beperkten in Venray. Toen Maria hiervoor werd benaderd dacht ze niet dat dit iets voor haar zou zijn. Het feit dat ze dit 8 jaar heeft gedaan geeft wel aan dat Maria ook met deze doelgroep goed overweg kan. Deze gymlessen zijn noodgedwongen moeten stoppen omdat er door bezuinigingen geen ruimte meer voor was.

Ook voor de Oostrumse gemeenschap heeft Maria zich meer dan verdienstelijk gemaakt door 17 jaar lang als penningmeester betrokken te zijn geweest binnen de dorpsraad. In die 17 jaar heeft Maria de huidige dorpsraad zien veranderen van een werkgroep, die bijvoorbeeld de Sinterklaasintochten organiseerden, naar een bestuursorgaan met nauwe contacten met de gemeente. In de jaren die Maria actief was zijn er verschillende lastige dossiers voorbij gekomen waarbij Maria, samen met de overige leden van de dorpsraad, namens de gemeenschap op heeft getreden en standpunten in heeft genomen en deze heeft verdedigd.

Voor de Thuiszorg is Maria 7 jaar lang vrijwilligster geweest en ging hiervoor op zieken bezoek bij mensen thuis. Dat het zorgen bij Maria in het bloed zit blijkt wel uit het feit dat ze al 12 jaar actief is als penningmeester voor de Zonnebloem. Voor deze organisatie houdt ze verder zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten en de jaarlijkse boottochten. Ook het thuis opzoeken van mensen die een lastige periode achter de rug hebben is iets wat Maria namens de Zonnebloem doet.

Verder is Maria actief binnen het comité voor het organiseren van de jaarlijkse gezamenlijke collecte in Oostrum.

Al deze verdiensten voor Oostrum, en zeker ook daarbuiten, zijn voor CV de Karklingels meer dan reden genoeg om Maria in het zonnetje te zetten en haar voor deze verdiensten te bedanken en te onderscheiden! De uitreiking van de Orde van Verdiensten zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse liedjesavond van CV de Karklingels op zaterdag 3 januari om 21.33 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham.