2014 / Orde van Verdiensten Ben Kempen

De Orde van Verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van de Oostrumse Carnavalsvereniging de Karklingels, zal dit jaar worden uitgereikt aan Ben Kempen. De Orde van Verdiensten wordt uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Oostrumse gemeenschap en daarbuiten. Ben zal de onderscheiding uitgereikt krijgen op 11 januari om 21.33 uur tijdens de jaarlijkse liedjesavond in Gemeenschapshuis D’n Oesterham.

Ben, geboren in Afferden, wilde graag dichter bij zijn werk in Venray wonen. Ben en zijn echtgenote Riny woonden in eerste instantie dan ook samen in Venray, toen in Oostrum huizen werden gebouwd besloten ze naar Oostrum te willen verhuizen. Samen hadden ze hun oog laten vallen op een hoekwoning in Oostrum, maar omdat in die tijd mensen die al binding hadden met het dorp de eerste keus hadden, werd het uiteindelijk een tussenwoning. In 1983 zijn Ben en Riny samen in Oostrum komen wonen. Wat betreft de binding met het dorp is het achteraf helemaal goed gekomen. Ben en Riny hebben samen twee zonen, Martijn en Arjan.

Ben was in die tijd werkzaam voor het Venrayse bedrijf Rank Xerox, en voor dit bedrijf is hij 28 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer.

Wonend in Oostrum werd Ben al snel gevraagd door SVO om daar als scheidsrechter wedstrijden te komen leiden. Ben, die al sinds zijn 17e als scheidsrechter actief was, is dit met veel plezier gaan doen en heeft dit uiteindelijk tot 2013 gedaan, totaal 41 jaar waarvan 29 jaar bij SVO. Voor SVO is Ben op meerdere fronten actief geweest. Zo heeft hij een paar jaar, uit nood geboren, de C jeugd getraind. Ook is hij als bestuurslid 3 jaar verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van de materialen, en heeft hij tussen 2004 en 2009 het beheer van de sportkantine op zich genomen. Nu Ben gestopt is met het fluiten van wedstrijden heeft SVO hier goed op ingespeeld en Ben gestrikt om samen met aantal andere vrijwilligers het beheer van de kantine weer op zich te gaan nemen. Hierdoor zal Ben actief blijven voor SVO als aanspreekpunt voor de horeca.

Verhuizend naar Oostrum kwamen Ben en Riny bij een actieve buurvereniging terecht; Buurtvereniging “de Âlde Beek”. Voor deze buurtvereniging heeft Ben feesten en kampen mee georganiseerd, en was hij medeorganisator van de Oostrumse Mini Playbackshow in de jaren ’80.

Vanuit de buurt was er begin jaren ’90 vraag naar het organiseren van Oranjefeesten, hiervoor was Ben medeoprichter van het Oranjecomité, een comité dat helaas na enkele jaren weer ophield te bestaan.

Verder was hij nauw betrokken bij de bouw van het in Oostrum wel bekende “Fort”, en was hij 6 jaar lang voorzitter en kartrekker van de buurtvereniging. Voor Fietsvierdaagse de Peel is Ben 2 jaar bestuurslid geweest en heeft de nodige hand en span diensten verricht. Vrijwilligerswerk dat Ben bestempeld als erg dankbaar werk voor een grote groep mensen.

Ook voor de carnaval in Oostrum is Ben actief geweest. Zo was hij medeorganisator van drie Boerenbruiloften. Alle drie vanuit een andere club, de carnavalsvereniging, namens de buurtvereniging en samen met de toen inmiddels in Oostrum opgebouwde vriendengroep. Om de organisatie soepeler te laten verlopen en makkelijker te maken voor andere groepen werd er een draaiboek opgesteld voor het organiseren van de Boerenbruiloft.

Voor de carnavalsvereniging is Ben ook actief geweest bij de verkoop van de munten tijdens carnavalsavonden en is hij jarenlang betrokken geweest als jurylid tijdens de Oostrumse carnavalsoptocht en later ook namens de Karklingels tijdens de optocht in Venray.

Toen er eind jaren ’90 gekscherend in het café werd gezegd dat Oostrum maar eens een dartclub moest krijgen heeft Ben deze handschoen meteen opgepakt. Zo was hij in 1998 medeoprichter en voorzitter van Dartclub “de Karklingel”. De club begon met een interne competitie, later werd er ook in competitie verband tegen andere clubs gedart. De taak van voorzitter heeft Ben 15 jaar ingevuld.

Al met al is Ben bij de nodige verenigingen, clubs  en organisaties betrokken geweest, en nog altijd betrokken en actief. Meer dan reden genoeg voor Carnavalsvereniging de Karklingels om Ben in het zonnetje te zetten en te bedanken voor alle verdiensten!
Ben, van harte gefeliciteerd met deze Orde van Verdiensten!

CV de Karklingels.