Opperkarklingels

Tijdens de jaarvergadering van de Karklingels op donderdagavond zijn Hermen Verheijen en Henri Cornelissen benoemd tot erelid; Opperkarklingel. Dit vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging en de wagenbouw in het bijzonder. Herman en Henri zullen op een later tijdstip geïnstalleerd worden als Opperkarklingel.

Al ruim 25 jaar staan Herman en Henri klaar voor de vereniging en de wagenbouw in het bijzonder.

Beiden in het seizoen 92-93 bij de raad van elf gekomen, Herman 11 dienstjaren waarvan 4 jaar binnen het bestuur. Henri 11 jaar actief binnen de raad van elf en aansluitend nog 4 jaar actief binnen het bestuur.

Maar belangrijker dan dienstjaren is dat ze al ruim 25 jaar de fanatieke kartrekkers zijn van de wagenbouw. De groep aansturen, plannen maken en dit allemaal vol enthousiasme.

Als Henri begint te vertellen over een nieuw aangekochte wagen en de foto’s erbij komen dan spat het enthousiasme er van af! En als Herman begint te vertellen over elektromotoren, poulies en hydroliek zijn de meeste hem bij de eerste elektro motor al kwijt maar kunnen we genieten van het enthousiasme!

Wagens kopen, verkopen, met de wagens naar Eindhoven voor de verhuur, smorgens vroeg naar de wagen om hem te repareren als er op zondag weer eens iets gesloopt is en dit in Venray toch echt weer gemaakt moet zijn.

Maar ook met de verrijker klaar staan als er voor een jubileum een loods omgebouwd moet worden tot feestzaal. En ook de zaterdagmorgen van Loodspop aan de rand van de Oostrumse Beek om daar een pop uit de beek te vissen die daar door jeugd in was gegooid. Of op zondag middag met het veegmachien de straat weer schoon vegen als wij weer het Volleybaltoernooi hadden georganiseerd. En ook de garage beschikbaar stellen als atelier als er weer een decor gebouwd moet worden voor het prinsenbal. En ook een wagentje bouwen voor de versieringen die altijd in d’n Oesterham hangen…

Nooit doet de vereniging tevergeefs een beroep op Herman en Henri, en hiervoor wil de vereniging deze twee mannen graag onderscheiden.

Voor alle verdiensten voor de Karklingels heeft het bestuur besloten Herman en Henri tijdens de jaarvergadering te benoemen tot Opper Karklingel.