Toespraak Vorst Bart

Vandaag 26-02 was in de Oostrumse kerk de traditionele carnavalsmis met mooie woorden van Vorst Bart.


Baeste Karklingels en Karklingelinnekes,

 Iederiën die hier anwezig is, het zien eige idee beej ut woord karakter. Ok het iederiën wel iets ien gedachte aover wat goeie karaktereigenschappe zien. Mar dat nie iederiën dezelfde maening hieraover het zegt ok al wat aover de verschille ien persoënlijkheid. Ge het ut namelijk vast al es urges gehuurd of gelaeze: Ieder meens is uniek. Dat is qua uuterlijk zoë, zelfs beej enne twelling, mar ok qua innerlijk. Ow karakter makt ow tot wie geej ziet. De manier waorop geej ow zelf ziet kan al anders zien dan de manier waorop anderen ow zien. Hoe klaen of groët die verschille ok zien, ze zien dr. Iederiën is anders.

Wat vur ow misschien vanzelfspraekend is, umdat ut ow karaktereigenschap is, is vur en ander nie altied vanzelfspraekend.

Ut is mar hoe ge ut ziet.

* Ziede flexibel en kunde alle kante op mit ow, of waejde mit alle wienden mit en duude ut mar net hoe ut uut kumt? Ut is mar hoe ge ut ziet.
* Ziede koppig en eigenwies, of zelfverzekerd, standvastig en assertief? Ut is mar hoe ge ut ziet.
* Is iemand bemoeizuchtig of te anwezig, of is diegene juust behulpzaam of zurgzaam umdat heej een bepaalde ervaring of visie het waormit heej ow wil helpe.

Mar wie bepàld dat? Wie is degene den zet dat den ander bemoeizuchtig is of juust behulpzaam is? Duk ziede dat zelf. Den ander makt alliën mar gebruuk van zien eige karaktereigenschappen. En ut is an ow um te interpretiëre hoe heej dat duut. Kiek dus gerust enne kier naor iemand en vraog ow af waorum heej dat duut. Zonder metiën te daenke dat iemand slechte eigenschappen het, kunde ok bekieke wat ut goeie is wat heej daormit bedoeld. En laot ik veurop stelle dat ik meej ok schuldig maak an ut platse ien hökskes, mar ik duuj mien baest um ut baeste van iemand te zien zonder te oërdiële. Zoë heb ik dus karkatereigenschappen die ik soms wel eens anders zuuj wille hebbe. En ik bin dr zeker van dat andere meense ok eigenschappe hebbe die ze wel eens anders zun wille zien. Ge kunt ut acceptiere, van owzelf en andere, mar ge kunt ut ok prebiere te verandere. Um dat te verandere motte toch echt beej owzelf zien. Dat kunde doen dur gewoen es ffkes kieke naor wat andere hebbe en hoe ze daor mit um gaon. Mar misschien is dizze vastelaovend wel ff ut moment um dat los te laote. Ff gen zurg en weg beej de dagelijkse dinge. Daor waor ge ow anders misschien druk aover makt kunde nou ff achter ow laote..

Zoë kunde verschille en aoveriënkomste zien. En hieraover zaag ik laest en filmpke op Facebook. Ik was dr nie per se naor op zuuk, mar ut past wel perfect ien dit verhaal. Beej en test ien Denemarken han ze ongevaer 100 verschillende meense uutgenuedigd, manne, vrouwe, jong en ald. Die meense ware verdaeld ien 10 verschillende groepe. Terwijl de camera vurbeej alle groepe en sorte meense draejde huurde de commentator ut volgende zegge: Ut is mekkelijk um meense in hökskes te platse. Ge het weej en ge het zeej.

Zeej die we vetrouwe en zeej die we probiere te vermijde.
Zeej die hier al jaore woëne en zeej die hier nog mar net woene.
Zeej van ut platteland en zeej die nog noeits enne koe gezien hebbe.
De geluevige, en de zelfverzekerden.
Zeej mit wie we wat hebbe en zeej mit wie we niks hebbe.

Toen begos de test. De presentator zei dat heej verschillende vraoge ging stelle en as de meense en antwoord gave wiere ze gevraogd um dat als volgt te doen. Stap uut ow vak en loep naor ut “gezamenlijke” vak.

De urste vraog: Wie was vroeger de clown van de klas?
En ik zaag meense uut verschillende vakke naor veure stappe.

De volgende vraog: Wie hier is stiefouder?
Ok hier kwaame ut alle laoge van de bevolking meense naor veur.

En op den manier wier zeej plotseling weej.

Weej die geluuve ien laeve nao de doëd.
Weej die van danse halde.
Weej die gepest zien.
En weej die andere meense hebbe gepest.
Weej die en gebroken hart hebbe.

Mar ok weej die verliefd zien.

En weej die zich allien vuule.

Vervolges zaagde enne jong op loepe, hielemol allien, niemand den um volgde, heej was bliekbaar de ennige den antwoord gegaeve haaj op de volgende vraog. Wie van ollie is biseksueel? Ut was stil…… En op ut moment dat heej allien ien ut gezamelijke zien vak staond klonk dr applaus. Applaus van alle andere meense die zich “weej” vuulde um den jong en hart onder de riem te staeke en te laote zien dat heej nie allien is ok al stot heej daor allien. Weej die laote zien dmv applaus dat we respect hebbe vur ieder die zichzelf durft te zien en die vur zien mening durft uut te komme…. Wat die mening ok is…

Ut vervolgende zich mit:

Weej die de betekenis van ut laeve gevonde hebbe.
En uuteindelijk was daor iedereen same. Weej…. Allemol…. Wat ik hier op dit moment zuuj vertale as: Weej die halde van en fiest, weej die halde van carnaval of weej die halde van Aostrum.
En misschien is dr dus wel dur wel mier wat os samenbrengt dan wat we daenke.

Zoë kunne we dus zegge dat den iëne jong karakter het laote zien dur gans alliën naor veur te stappe. De andere meense liete zien dat ze allemol aover iënzelfde persoënseigenschap beschikken, namelijk: De wardiering vur um. Naeve dees twië vurme ken ik nog en sort karakter, gemakt ien de hertog jan brouwerij. En biersort van 7,5% en roejkoper van kleur. En daormit kom ik tot 3 verschillende betaekenisse van ut woord karakter.

Zoë het ozze prins Kees ut ok begrepe as ik kiek naor zien motto:
Heej begint met laef.. daor begriep ik uut: Laef vanuut ow eigen karakter, mar wel mit respect vur die van en ander.

Drink.. Soms mot dat mit karakter.. as ut wer es een latertje is ofzoë.
En geniet.. van karakter of misschien en ander biertje.
Bin trots dat ge enne karklingel ziet.

Ik zuuj gaer wille besluute mit ut volgende. Als ik kiek naor raakvlakke die ikzelf mit andere meense heb, dan heb ik daenk ik ok wel raakvlakke mit Lex Uiting, de prins van de Jocus ien Venlo. Heej het ut namelijk aover terug gaon naor ut zuuje. Dat duuj ik waekelijks als ik vanaf mien werk in Breda naor huus reej. Iederiën het wel eens zo’n moment waorop ge terug naor huus got vanaf ow werk,

en familiebezuuk of vakantie. Dat gevuul wat ge het as dichter en dichter beej Aostrum ziet en uuteindelijk dat bord ziet staon: Aostrum.

Kom laot os naor ut zuuje gaon, waor vastelaovend is ontstaon, hier bin ik gebore, gelukkig geworre.

Vastelaovend same!