Liedjesmiddag 2025

Zondag 5 januari 2025 is weer de liedjesmiddag van Oostrum. Wil jij de carnavalskraker van Oostrum winnen?

Geef je dan snel op:

Voor meer informatie kun je terecht bij:


{uniform form=13/}

 

 

Optocht 2024

Op carnavalszondag gaat het weer gebeuren, de carnavalsoptocht van Oostrum! Misschien ben je al bezig met bouwen of ben je van plan dat nog te gaan doen. Als je er nog niet over na het gedacht dan is dit misschien wel het moment.

Wil jij graag laten zien wat je kunt, wat je gemaakt hebt of vindt je het gewoon leuk om mee te doen dan kun je je vanaf nu opgeven voor de optocht. Je kunt mee doen met je buurt, met je vrienden, alleen of met collega's. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan..!!

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Jens Koch 06 11721804
Eugene Jacobs 06 29207142


{uniform form=14/}

Toespraak Vorst Bart

Zondag 11-02 was in de Oostrumse kerk de traditionele carnavalsmis met mooie woorden van Vorst Bart.


Goejendág Karklingels en Karklingelinnekes,

Of vandaag enne goejendág is, dat wieëte weej maerge pas. Went zóláng ut klökske vandaag nog nie het áfgeslage, is d'r nog ònbekend wat dizzen dág brenge kan.

Ieërlek motte we wel zien.. Hoe dichter beej 12 uur snaachs dees vastelaovesdaag, hoe grotter de kâns van slage. 1, umdat ge de maeste ure van den dág d’r wel òp het zitte. 2, umdat ge dur alle gezellighejd zóveul mojje momente belaeft het dat ut òw host en garantie òp success geft. En 3, umdat ge wellicht ut nuuëdege gedronke het waordur ut aegelek nie mér mis kan gaon. Hoeëguut de volgenden maerge…

Vanáf dees plek meug ik wer en stukske mit òllie daele. Beej de offcieële áftrap van den vastelaovend is ut en ieër um hiēr te meuge staon en is ut moj um te zien dat òs hommes âltied goed bezocht is.

Mar ik betrap mien aege d’r òp dat de strekking van mien verhaal an ut aend van de rit maestal utzelfde is. Dat weej an ut begin van dees vastelaovensdaag same kòmme en beseffe dat ut ovver ut algemaen genome nog nie zo slaecht mit òs göt. Toch blieft ut belangriek um te doēn. Went hoe duk stodde daor now aegelek beej stil gedurende ut jaor? Ut is goēd um hiēr òp dit moment efkes terug te kiēke nor wat weej hebbe mitgemákt áfgeloeëpe jaor en ok te kiēke nor wat we mit zien alle hebbe. En mit “hebbe” bedoel ik vurral de òntastbare zake.

Moj vurbeeld daorvan is dat ik kort geleeje ien enne winkel ien Rooj ien gesprek was mit de meens an de kassa, d’n eigenaar. Den hieële vriendeleke meens van en jaor of 60 gaaf meej ien ut kort zien visie op òntastbare zake, en den blieft meej beej:
An ut aend van òw laeve kunde toch niks mitneme: gén groeët huus, génnen dikke auto. Gén geld, want ge kunt d’r toch nie mit euro’s betale. Ut ennege dat ge mit kunt neme zien òw goeje dade.

En mojje laevesles die ik kado kreeg beej mienen ánkoeëp.
Nie veul latter kwaam ik òp nog zòn besef moment waoròp ik meej realisieërde wat weej hebbe.
2 waek terug namelek, ginge weej mit ut kwartet op bezuuk op de basisschól. Ángekòmme ien groep 1-2 zage weej 2 mennekes, bruurkes. Gevlucht uut Syrië. Ahmad en Khaled.

Ze kòmme uut oeërlog, uut en land dat ovverhoeëp lit. Waor niemes ut mit mekaar aens is. Ut ennege waor iederieën ut ovver aens is, is dat ze nie wille dat de vijand an de macht kumt.

De jònges hebbe, mit vader en moēder, huus en haard aachter gelaote ien de hoop um ien veilighejd uut te kòmme.
Ieder zal d’r zien meaning ovver hebbe, d’n ieëne viendt ut goēd dat ze hier zien en d’n ânder mekt ut nie zóveul uut. Feit is dat ze hier zien en dat vader en moēder gaer de kiender ien Aostrum òp schól wille hebbe um te ientegrieëre ien ut dörp.

Ze spraeke de taal nie, dat göt via Google translate. Ik huuërde van en Aostrums menneke den ze ennen boks het gegaeve, want ja, zaej heej, ge kunt d’r aegelek nie mit praote, már en boks snapt iederieën.
Ze kenne ut land nie, ut aete nie, de klas nie en zoeë kunne we nog wel efkes durgaon. Mar ok kenne ze òs kultuur nie. Wat zulle ze gedòcht hebbe toen weej binne kwame?
Mar ze woeëne wel ien òs dörp, ien òs mojje karklingelland wor weej ut goēd hebbe. Ik hoop dat zeej ut hier ok goēd hebbe, of goed gón hebbe. En dat ze zich veilig vule ien òs lând, ien dees klas en ien de kultuur wor ze ien teraecht zien gekòmme.
Want wat is dat now mit die kultuur van òs en hoe ervare weej dat? Wat viende weej now presies enne goejendág?

De gebòrte van òw kiend, trowwe, of d’n dág dat ge 25 jaor getrowd ziet.
Mar ut kan ok ien klaendere vörm. D’n dág dat ge autoreejbewiēs hâldt. Of gewoeën en durdewaekse dág waoròp ge got waerke. Dan saoves nog effe sporte en lekker nor bed, moejlek hoeft ut nie te zien.

Prinsjesdag 2023 was ok enne goejendág. Prins Tom wieër den dág gevraogd um Preens te werre. Vur um ennen droeëm den uutkwaam. Vur meej ok enne mojjen dág. Want ut gegaeve dat ge ieën van de mojste fieëste uut ut leave nevve mekaar mugt gón viēre mit iemes den òw bruur is, mar bovvenal vriend zóláng as ik òw ken, dat is uniek en mákte noeëts mér mit. Weej ware ok twieë van die bruurkes as Ahmad en Khaled. Ut groeëte verschil is dat òs wiegske òp de Boshuuze stoont en nie ien Syrië, waordur weej en ònbezörgde jeugd hebbe gehad. Vastelaovend hebbe kunne viēre. Same nor de peuterbals, de jeugdbals of waor dan ok. Wat hebbe weej ut toch goēd.

Ik geluuëf dat veul meense die hier ánwezig zien ut ok goēd gón hebbe de kòmmende daag. Alles wat weej normaal gesproke doēn, dat doen weej now efkes nie. Weej viēre ut leave mit femilie, vriende en dierbare. Dat zal méschien nie alle daag zien, mar vur de daag dat ut wel zoeë is: Geniet d’r vur 111% van!

En stel vandaag was toch gennen goejendág. Méschien is ut urges ien de ochtend al mislukt, um welke reeje dan ok, gén problem.

De planeet waor weej woeëne draejt zó snel roond, dat enne kwaojendág ok noeëts lánger zal dure as 24 uur! En dat is ut mojje van ut leave. Ieën reundje um de as en enne neeje dág is ángebroke. Neeje kânse um d’r wer wat mojs van te gón make.

Vergaet nie te leave, vergaet nie te láche, en mák dat vanaovend dizze goejendág wert geplukt.

Vastelaovend same


 

Meer artikelen...