Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij U uit voor de op vrijdag 8 november a.s. te houden jaarvergadering in Café-Zaal “Back in Time”.

Aanvang: 20.11 uur.

Agenda:

  • 01. Opening
  • 02. Ingekomen stukken en mededelingen
  • 03. Notulen jaarvergadering 10-11-2018
  • 04. Jaaroverzicht 2018-2019
  • 05. a Financieel overzicht 2018-2019
         b. Verslag kascommissie
         c. Benoeming nieuw lid kascommissie
  • 06. Vaststellen contributie
  • 07. Begroting 2019-2020
  • 08. Bestuursverkiezing Verkiezing nieuw bestuurslid; door het bestuur worden voorgedragen: Frank Jansen (bestuurslid)
         Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter.
  • 09. Programma 2019-2020
  • 10. Rondvraag
  • 11.. Sluiting Namens het bestuur, Sjoerd Vollenberg (voorzitter)

Download hier de notulen va jaarvergadering 2018: Jaarvergadering 2018


ZITTINGS-AVONDEN KARKLINGELS 

Vrijdag 22 november en zaterdag 23 november zijn weer de jaarlijkse zittings avonden van CV de Karklingels. Ook dit jaar staat er weer een mooi programma voor jullie klaar.
Dat wil je niet missen, je kunt kaarten nog halen op de volgende dagen. 

Vrije verkoop:
Allemanscafé Aostrum, Zondag 10 November tussen 15:00 en 16:00
Prijs € 12,50 ,-

Er zijn alleen nog kaarten beschikbaar voor de vrijdag.
Na de vrije verkoop zijn er nog kaarten af te halen bij Arjan Kempen.

 

Jeugdtrio 2019

Ties Broeren I is Jeugdrpins van Oostrum, samen met Jeugdvorst Tijn en nar Joeri.

Klik hier voor meer informatie

Liedjesmiddag

Bierbrave winnen liedjesmiddag 2019.

Klik hier voor meer informatie

Prins Luuk I

Luuk Gielens is de nieuwe prins geworden van de Karklingels met adjudant Lennart Peeters en Willem Verheijen en Nar Wietse Reijnders .

Klik hier voor meer informatie